1. HOME
  2. Check your reservation

Please check your reservation.

HOUKA-west-

Living Room/ Washitsu

Saika Ori no Yado

Gion Kihana

HOUKA-east-

Living Room/ Washitsu

Gion Fuka Kikyo

Gion Kawasemi

Machiya Oozora

Gion Fuka Yamabuki